Những QUY ĐỊNH MỚI cho thị thực ngắn hạn khi đến EU

[English Below] Những QUY ĐỊNH MỚI cho thị thực ngắn hạn khi đến EU: thủ tục hiện đại hóa, bảng phí cập nhật, hợp tác trong việc tái nhận các công dân sống bất hợp pháp trong EU.

Những quy định mới về thị thực ngắn hạn của EU bắt đầu được áp dụng từ ngày 02 tháng 02 trên toàn cầu. Những quy định này giúp cho hàng triệu khách tới EU hợp pháp mỗi năm xin visa dễ dàng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch và kinh doanh, đồng thời đưa ra các nguồn lực để ngăn chặn các rủi ro nhập cư bất hợp pháp và nguy cơ cho an ninh nội khối.

Thủ tục xin visa trở nên thân thiện hơn: ví dụ, du khách có thể nộp đơn xin visa 06 tháng trước chuyến đi, thay vì 03 tháng như trước đây. Đối với những du khách thường xuyên đến châu Âu có thể dễ dàng hơn khi xin visa ra vào nhiều lần với thời hạn dài. Tuy nhiên phí xin visa sẽ tăng từ 60 EURO đến 80 EURO nhằm giúp duy trì các nguồn lực đầy đủ để xét duyệt hồ sơ và thăm dò các rủi ro an ninh tiềm tang và nhập cư trái phép. Đây là lần tăng phí visa đầu tiên kể từ năm 2006 và phù hợp với lạm phát.

Thêm vào đó, EU giờ đây có thể sửa đổi những quy định về xét duyệt các hồ sơ xin visa (ví dụ thời gian xét duyệt, mức phí visa hoặc việc cấp visa ra vào nhiều lần) phụ thuộc vào việc liệu một nước không phải thuộc EU hợp tác đầy đủ về việc trao trả và tái nhận các công dân của nước họ sống bất hợp pháp trong EU.

Các quy định thị thực của EU bao gồm cả thị thực ngắn hạn trong khối Schengen gồm 22 quốc gia thành viên EU và 04 nước khác. Hiện tại, các công dân từ 105 nước và lãnh thổ không thuộc EU phải xin visa khi đến khu vực Schengen cho các chuyến đi ngắn hạn.

======================================================================================
New rules on short-stay visas to the EU: modernised procedure, updated fees, link to readmission cooperation

New EU rules on short-stay visas will apply worldwide from 2 February. They make it easier for the millions of legitimate travellers who visit the EU every year to apply for a visa, facilitating tourism and business, while providing more resources for countering irregular migration risks and threats to internal security.

The applications procedure becomes more user-friendly: travellers may, for example, submit visa applications up to 6 months ahead of a planned trip, instead of 3 months previously. Multiple-entry, long-validity visas are easier to obtain for frequent travellers, saving them time and money. However, the visa fee is increased from €60 to €80 which will help maintain sufficient resources to process applications and detect potential security and irregular migration risks. The increase is the first one since 2006 and is in line with inflation. In addition, the EU can now adapt the rules on processing visa applications (for instance as regards processing time, the level of the visa fee or the issuing of multiple-entry visas) depending on whether a non-EU country cooperates satisfactorily on the return and readmission of their nationals staying irregularly in the EU.

The EU visa rules cover short-stay visas for the Schengen area, which includes 22 Member States and four associated countries. Currently, citizens from 105 non-EU countries and entities are required to hold a visa when travelling to the Schengen area for short-stay visits.

Nguồn: European Union in Vietnam

Bài viết liên quan
0906.906.100